Esprogress - homepage

Vždy na míru

Rozsah intenzivních výukových programů je dán cíli a možnostmi zadavatele. Našim klientům poskytujeme jak krátkodobé jednorázové intenzivní anglické tréninky, tak dlouhodobé celoroční programy.

Respektujeme vaše strategické cíle a firemní kulturu, proto vybíráme zkušené lektory, se schopností orientovat se v daném tématu. Intenzivní výuku připravíme v souladu s vašimi potřebami a záměry, jelikož našim cílem je dlouhodobý efekt vzdělávání.

Maximálně prakticky

Naši lektoři, intenzivní výukou, usilují o maximální zapojení všech účastníků s cílem na reálné situace a případy z Vaší praxe, nikoli na teoretické či modelové příklady z praxe vzdálené.

Vysoká efektivita

Je dokázáno, že cílené vzdělávání může změnit k lepšímu jak uvažování a chování účastníků, tak i firemní kulturu a celou organizaci. Intenzivní pobytový kurz tak může, mimo jiné, výrazně napomoci k utužení vzájemných vztahů na pracovišti, jelikož do výukového procesu zahrnujeme mimo klasického drilu také hru a diskuzi s partnerským zapojením všech účastníků.

Cena

Ceny nastavujeme po dohodě s Vámi dle rozsahu programu a jeho obsahu.

Ceny zahrnují vždy veškeré náklady spojené s výukou i pobytem, včetně cestovních nákladů lektorů. Nechte se překvapit vstřícnými cenami.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Email: pavla@esprogress.cz / zuzana@esprogress.cz
Tel: +420 731 184 767 / +420 734 145 901

S námi Vám to půjde lépe!
Created by Chytrý software

Partneři webu: Kuchyně Olomouc | Ohňostroje, pyrotechnika | Perníky, perníčky | DNA - doplnkynaauto.cz | zlatnictví
Jazyková škola | Letní dětské tábory | Chytrý Software - Váš IT partner